Kontak

Kontak ons:

Leraar:

Ds H.A.H (Tallie) vd Heever
Tel: 027 712 1519
Sel: 083 258 7401
Epos: tallievdh@gmail.com

Kerkkantoor:

Tel / Faks: 027 712 2365
Epos: ngkboesmanland@gmail.com
Kantoor-ure: Maandag tot Vrydag 08:30 – 12:30

Saakgelastigde: Daleen Moolman

Epos: ngkboesmanland@gmail.com